REGULAMIN


     Zarząd Klubu
Milo Match-Pro Polska

REGULAMIN

ZAWODÓW MISTRZOSTW KLUBU W DYSCYPLINIE SPŁAWIKOWEJ
 NA 2016 ROK


1.Zawody mają na celu wyłonienie MISTRZA KLUBU-2016 ,popularyzację wędkarskiego sportu i integrację środowiska wędkarzy.
2.Zawody rozgrywane są w cyklu rocznym i składają się z 4 (czterech) n/w zawodów:
NR
DATA
RODZAJ ZAWODÓW
MIEJSCE
1
02.04.2016
MISTRZOSTWA KLUBU I TURA
KONIN kan.Łężyński
2
23.04.2016
MISTRZOSTWA KLUBU II TURA (metoda dowolna)
BATORÓWKA
3
25.06.2016
MISTRZOSTWA KLUBU III TURA
MIŁOCIN
4
24.09.2016
MISTRZOSTWA KLUBU IV TURA
POZNAŃ WARTA
UWAGI:
1.Do klasyfikacji MISTRZOSTW KLUBU zalicza się 3 najlepsze tury
Uwaga: Zarząd Klubu zastrzega sobie zmiany w terminarzu z przyczyn niezależnych od organizatora.
3.Zawody będą rozgrywane bez podziału na kategorie w klasyfikacji indywidualnej -jednoturowej w czterogodzinnej turze z wyjątkiem zawodów karpiowych ,które będą trwać 6 godzin.
4.Uczestniczyć w zawodach mają prawo:członkowie Klubu oraz zaproszeni goście
5.W klasyfikacji indywidualnej liczą się 3 najlepsze starty,jeśli zawodnik brał udział w 4 zawodach odpisuje się jego najgorszy wynik.
6.Zawody Mistrzostwa Klubu rozgrywane są zgodnie z Zasadami Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego , regulaminem zawodów w dyscyplinie spławikowej oraz regulaminem amatorskiego połowu ryb.
7.Miejsce zajęte przez zawodnika ustala się w/g punktacji ujemnej.
 Klasyfikację roczną ustala się dodając numery miejsc zawodników,które zajęli w zawodach. MNIEJSZA SUMA ZAJĘTYCH MIEJSC decyduje o WYŻSZYM MIEJSCU zawodnika,przy dalszej równości brana pod uwagę jest waga złowionych ryb z 3 (TRZECH) najlepszych tur,przy dalszej równości przyznaje się miejsce ex-aequo.
Zawodnicy nie biorący udziału  w którejś z tur otrzymują 13 pkt.karnych (ilość zawodników w Klubie)

8.Dodatkowe informacje dotyczące zawodów podane będą w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej Klubu Milo Match-Pro Polska
9.UWAGI:

a.)Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za jakość i ilość złowionych ryb i korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

b.)Zawodnikowi nie wolno po zakończeniu łowienia opuścić stanowiska bez podpisania karty startowej u sędziego.

c.)Uczestnicy są zobowiązani do przebywania w miejscu do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów.